Log in als Rotarian

Sinterklaas en Kerst acties

Kinderen verblijden met SamenDoen

Ieder jaar probeert Rotary Leerdam zich speciaal in te zetten voor de gezinnen in onze lokale gemeenschap die het moeilijk hebben en daardoor weinig kunnen besteden aan de vieringen van het Sinterklaas- en Kerstfeest. 

In samenwerking met de voedselbank of andere hulpverlenende instanties worden er door onze club Sinterklaas cadeautjes gekocht voor een groep kinderen en helpen vele leden van onze club mee met het rondbrengen van kerstpakketten op kerstavond.