Log in als Rotarian

Over ons Rotary Leerdam

Rotary Leerdam wil een dynamische club zijn met een duidelijke visie, missie en doelstelling en zich belangeloos inzetten voor maatschappelijke ondersteuning.

Wie wij zijn Rotary Leerdam

Wie zijn wij

Visie: 

Rotary Leerdam is een dynamische club met een diversiteit aan betrokken leden die zich ten dienste stelt aan de samenleving door middel van lokale en internationale initiatieven.

Missie:

Het belangeloos opzetten en uitvoeren van initiatieven ter ondersteuning en verbetering van de samenleving, lokaal en globaal, door middel van dienstbaarheid, broederschap en  vriendschap.

Doelstelling:

Avenues en Commissies met duidelijke, realiseerbare, korte en lange termijn doelstellingen, vastgelegd in het beleidsplan.

Leidende principes:

Onze leidende principes hierbij zijn:

  • Betrokkenheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid boven individualiteit
  • Inzet en activiteit boven aanwezigheid
  • Vriendschap boven formaliteit
  • Delen en verbinden boven reactiviteit

Rotary Leerdam is bij Rotary Nederland ingedeeld in Rotary district 1610. Gezamenlijk vormen wij binnen Rotary International een groep van 1,4 miljoen bevlogen buren, vrienden, ondernemers en professionals, die hun passie, energie en kennis willen inzetten om gezamenlijk veranderingen te realiseren. Meer informatie over de (inter)nationale Rotary organisatie vind je op deze website.

Onze projecten

Uitgelicht 

Hier begint de zee, niets ingooien

Uitgelicht 

Sinterklaas en Kerst acties

Uitgelicht 

Waterfilters voor Ethiopië

Uitgelicht 

Wensboom actie Leerdam

Uitgelicht 

Jaarlijkse Waterloop actie Leerdam

Wijnavond

Rotarians ontplooien de mooiste activiteiten voor een ander, vaak in de buurt en achter de schermen.​

De leden van Rotary Leerdam komen op dit moment één maal in de 14 dagen bijeen in Schildkamp in Asperen. De ene keer op maandag om 18.00 uur. Het is dan mogelijk om deel te nemen aan een maaltijd. De andere keer op maandag om 19.00 uur. Op deze bijeenkomst wordt er niet gezamenlijk gegeten. Aanwezigheid wordt vanzelfsprekend op prijs gesteld, maar zoals in onze leidende principes is aangegeven vinden wij inzet en betrokkenheid belangrijker dan aanwezigheid.

De avond wordt gevuld met bijvoorbeeld enkel informeel samenzijn, het behandelen van specifieke clubthema’s, bespreking of behandeling van lopende initiatieven of projecten of het luisteren naar externe sprekers die actuele of interessante thema’s presenteren. Daarnaast worden er jaarlijks ook enkele bedrijfsbezoeken georganiseerd.

Ook worden er door onze club speciale evenementen, initiatieven of projecten ontwikkeld en uitgevoerd die bijdragen aan onderlinge inspiratie en maatschappelijke ondersteuning. Op deze website vind je daar vele voorbeelden van.

Het jaar wordt altijd begonnen met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst en het Rotary jaar (wat loopt van 1 juli tot 30 juni) wordt afgesloten met een feestelijke jaarlijkse bestuurswissel.

DSC01483