Log in als Rotarian

Avenues Organisatie club

'Avenues of Service', gebaseerd op het doel van Rotary.

De vier 'Avenues of Service', gebaseerd op het doel van Rotary.

Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken.  

Een Rotary club heeft in feite 5 pijlers waarin door verschillende leden activiteiten worden uitgevoerd. Ieder lid is ingedeeld in een van deze Avenues.

De eerste Avenue is Clubservice. Clubservice is een wat bijzondere avenue. In feite is dit de verzameling van commissies met ieder een eigen commissie voorzitter, of losse functionarissen met een eigen specifieke taak, die zich bezig houden met het interne functioneren van de club. Deze avenue vergadert niet als avenue. De functionarissen en commissies functioneren elk in hun eigen rol, met de inkomend voorzitter als aanspreekpunt vanuit het bestuur.

Belangrijke onderdelen binnen club service zijn het jaarprogramma (Programma commissie), maar zeker ook het onderhouden en bevorderen van de onderlinge vriendschap en verstandhouding (Fellowship commissie). In onze club vinden we dit laatste zo belangrijk, dat de voorzitter van de Fellowship commissie ook deel uitmaakt van het algemeen bestuur.

Onze club heeft de volgende commissies die onder clubservice vallen:

Programma Commissie: Creëert met de leden een interessant programma

Leden Commissie: Zoekt naar nieuwe leden om de diversiteit in de club te behouden

Fellowship Commissie: Behoudt en versterkt onderlinge banden

PR Commissie: Gebruikt alle vormen van communicatie om de activiteiten van de club zichtbaar te maken.

Waterloop Commissie: Organiseert het waterloop project voor Ethiopië

Kas commissie: Houdt toezicht op de financiële verantwoording van de club

De tweede avenue is Vocational service. In deze avenue gaat het erom dat wij als club en als individuele leden proberen om de doelstellingen van Rotary, maar in het bijzonder ook onze eigen visie, missie en doelstellingen in de praktijk te brengen. Dit doen wij als club, maar zeker ook individueel in onze eigen persoonlijke omgeving.

Een jaarlijks hoogtepunt van Vocational service is de Fireside trilogie, waarin in de eerste week een specifiek onderwerp wordt gepresenteerd (in de club of met een congres). In de tweede week wordt in kleine groepjes bij leden thuis het onderwerp verder besproken. In de derde week is er vervolgens een gezamenlijke afronding van het onderwerp.

Community service is de derde avenue van Rotary. Hier gaat het vooral om daadwerkelijke hulp of ondersteuning van de samenleving. Er worden daarvoor veel activiteiten georganiseerd in diverse vormen, zoals fundraising voor lokale en internationale projecten, maar ook ‘hands on’ ondersteuning bij diverse projecten en initiatieven. Kijk hiervoor bij Projecten en Evenementen op deze website.

Binnen de vierde avenue van Rotary, International Service, willen we de internationale samenwerking binnen Rotary International bevorderen. Op dit moment hebben we erg goede contacten met een Duitse zusterclub in Ennepe-Ruhr, waar we verschillende activiteiten mee onderhouden en werken aan het opzetten van gezamenlijke projecten.

De vijfde avenue, Youth service, richt zich vooral op de toekomstige generatie. Ondersteuning van de ontwikkeling van de jeugd en de jong volwassenen vanuit de kennis en ervaring die er binnen Rotary aanwezig is, kan hen mede voorbereiden op de visie en maatschappelijke ondersteuning die bij Rotary zo hoog in het vaandel staat.

Bestuur Bestuur 2023

Het huidge bestuur van Rotary Leerdam.

Het dagelijks bestuur van Rotary Leerdam bestaat uit:

Johan Bouwman

Penningmeester

Eef de Jong

Voorzitter

Michel van Meeuwen

Inkomend Voorzitter

Catrinus van Willigen

Oud Voorzitter

Laurens Zwaan

Secretaris

Doran Nottrot

Vacant

Loes Ruijven-van Leeuwen

Community Service / Leden Commissaris

Johan Bouwman

Penningmeester

Eef de Jong

Voorzitter

Michel van Meeuwen

Inkomend Voorzitter

Catrinus van Willigen

Oud Voorzitter

Laurens Zwaan

Secretaris
Avenues Rotary Leerdam

Voorzitters van de verschillende avenues

Avenues