Log in als Rotarian

Who Wants to Live Forever?

We leven in een bijzondere tijd

Gezondheid is voor iedereen belangrijk, maar hoe bereiken en behouden we dat? Mensen in de Blue Zones laten zien dat het kan! 

Overal ontstaan nieuwe initiatieven om de ontstane problemen zoals klimaat, biodiversiteit, chronische welvaartsziekten en de vertrouwenscrisis in de landbouw aan te pakken.

Gezondheid in drievoud

De Raad voor de Integrale Duurzame Landbouw en Voeding, samengesteld uit o a de universiteiten van Wageningen en Amsterdam ( VU) hebben een rapport geschreven: Gezondheid in Drievoud, naar een gezond voedselsysteem voor planeet, consument en boer. 

Dit rapport is zeer actueel gezien de kabinetsformatie, de boerenprotesten, de Farm to Fork strategie van de Europese Commissie en de VN top over voedselsystemen. 

Samenwerking tussen verschillenden disciplines is hierbij uitgangspunt: de samenleving bestaande uit boeren, burgers, bedrijven, supermarkten, consumenten, gezondheidszorg,  NGO’s en andere betrokkenen regionaal en landelijk.  

13 juni 2022

Op 13 juni organiseert Rotary Leerdam een congres over dit thema met de universiteiten van Maastricht, Wageningen en Amsterdam (VU) en de Wetenschappelijke Raad voor de Integrale Landbouw en Voeding. 

Deze avond wordt georganiseerd met als doel om alle betrokkenen zoals de overheid, voedselindustrie, supermarkten, boeren,  gezondheidszorg, NGO’s en hoger onderwijs bij elkaar te brengen en mee te nemen in de presentaties en discussies over dit belangrijke onderwerp.