Log in als Rotarian

Een Kweekkas voor Syndion

Mensen met een beperking helpen

Syndion is actief in de regio Drechtsteden, de Alblasserwaard, het Rivierengebied en het Land van Heusden en Altena. Syndion biedt uiteenlopende vormen van ondersteuning aan volwassenen en kinderen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking, kleinschalig georganiseerd en midden in de samenleving.

Het Arbeidscentrum Leerdam (ACL) aan de Anjerstraat 1 is een van de ongeveer 70 locaties van Syndion. Er worden verschillende activiteiten onder begeleiding geboden aan cliënten, waardoor er meer structuur in hun leven komt. Ook is er voor cliënten met een ernstige (vaak meervoudige) handicap een afwisselend dagbestedingsaanbod.

Hoewel de vestiging al jaren operationeel is, kon van de ruime tuin nog relatief weinig gebruik gemaakt worden. De grote wens van de medewerkers was altijd om een stukje moestuin met een kweekkas te hebben, zodat aan de cliënten een extra bezigheid zou kunnen worden geboden.

Schenking kweekkas

Rotary Leerdam heeft Syndion een kweekkas geschonken en 4 leden van de club hebben deze kas in het voorjaar van 2021 op 3 zaterdagen geplaatst en gemonteerd.